Velkommen til

Takstingeniør Roy Kristian Nordanger

Takstingeniør

Roy Kristian Nordanger

Trenger du en takstmann? Vi er et fleksibelt firma som kan tilby en rekke tjenester innen takst og tilstandsvurdering.

Vi er et trygt valg

En takstmann for deg og din bolig

Ved utarbeidelse av tilstandsrapport ved boligsalg er det ekstra fokus på boligens våtrom med oppbygging og materialvalg, samt rom under terreng som har innvendig påforing på grunnmursvegg.

Drenering og tegn på skader er alltid en stor utfordring som krever nøye undersøkelse. Konstruksjoner som er utsatt for fukt eller som har stor skadefrekvens er prioritert. Viktige konstruksjoner blir vurdert med tanke på løsning, materialvalg og faglig utførelse. Det kontrolleres om mulig også om boligens bruk samsvarer med det den er godkjent for hos bygningsmyndighetene. Sikkerhet og rømningsveier vurderes.

Vi tror de fleste er opptatt av å få en oversiktlig og forståelig rapport uten for mange fagutrykk. God, enkel og presis informasjon som gir leser hurtig oversikt og klarhet om tilstanden på boligens bygningsdeler. Vedlikeholdskostnader med tanke på bygningsdelers alder, forventet levetid og slitasje er viktig å ha et forhold til før en skal legge inn bud på boligen. Dette er informasjon som vi er opptatt av å få frem og belyst i våre rapporter.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Kontakt oss for ved behov for taksttjenester

Vi kan tilby deg tilstandsrapport, verditakst, lånetakst, verdivurdering, våtromskontroll og boligsalgsrapport. La oss være din lokale takstmann på Fana, i Bergen, Fyllingsdalen, Laksevåg, Åsane og Arna!

Tilstandsrapport for bolig
Basert på standarden NS 3424. En tilstandsrapport gir deg en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til vedlikehold og teknisk tilstand.
Verditakst
Av fast eiendom (bolig og fritidseiendommer). Du vil få en vurdering av markedsverdien på eiendommen på befaringstidspunktet.
Lånetakst
Lånetakst vil si den den boligverdien som banken bruker som grunnlag for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boliger. Lånetaksten er basert på verditaksten.
Verdivurdering
Vi vurderer hvilken markedsverdi din bolig har ut ifra av beliggenhet, areal, byggeår og standard.
Våtromskontroll
En våtromskontroll hjelper deg å få en god oversikt over tilstanden på ditt våtrom. Den kan være med på å avdekke feil og mangler.
Boligsalgsrapport
Etter standarden NS 3600. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Den øker tryggheten for begge parter ved eierskifte.