Taksttjenester

Våre

Taksttjenester

Byggoppdrag Prosjekt RN er et trygt valg for deg og din bolig.

Her finner du en oversikt over våre taksttjenester. Ønsker du en av våre tjenester, eller har andre spørsmål? Kontakt oss gjerne!

Tilstandsrapport for bolig

Etter nye forskriftskrav «Tryggere bolighandel». Tilstandsrapporten er godkjent og tilpasset myndighetenes forskrifskrav til avhendingslova i forbindelse med boligsalg. Grundig gjennomgang av boligen og fastsetting av tilstandsgrader på boligdeler. Basert på standarden NS 3600.

Verditakst

Våre tjenester. Av fast eiendom (bolig og fritidseiendommer). Du vil få en vurdering av markedsverdien på eiendommen på befaringstidspunktet. Rapporten kan også inneholde teknisk verdi for bygning og tomt.

Lånetakst

Lånetakst vil si den den boligverdien som banken bruker som grunnlag for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boliger. Lånetaksten er basert på verditaksten.

Verdivurdering

Vi vurderer hvilken markedsverdi din bolig har ut ifra av beliggenhet, areal, byggeår og standard. Dette er en stor del av våre tjenester.

Våtromskontroll

En våtromsrapport hjelper deg å få en god oversikt over tilstanden på ditt våtrom. Den kan være med på å avdekke feil og mangler.

Boligsalgsrapport

Etter standarden NS 3600. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Den øker tryggheten for begge parter ved eierskifte.

Din takstmann i Bergen og omegn