Tjenester

Hvordan vi kan hjelpe deg

VERDITAKST

Våre tjenester. Av fast eiendom (bolig og fritidseiendommer). Du vil få en vurdering av markedsverdien på eiendommen på befaringstidspunktet.

LÅNETAKST

Lånetakst vil si den den boligverdien som banken bruker som grunnlag for lån, pant og eventuelt tvangssalg av boliger. Lånetaksten er basert på verditaksten.

VERDIVURDERING

Vi vurderer hvilken markedsverdi din bolig har ut ifra av beliggenhet, areal, byggeår og standard. Dette er en stor del av våre tjenester.

TILSTANDSRAPPORT FOR BOLIG

Basert på standarden NS 3424. En tilstandsrapport gir deg en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til vedlikehold og teknisk tilstand.

VÅTROMSRAPPORT

En våtromsrapport hjelper deg å få en god oversikt over tilstanden på ditt våtrom. Den kan være med på å avdekke feil og mangler.

BOLIGSALGSRAPPORT

Etter standarden NS 3600. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Den øker tryggheten for begge parter ved eierskifte.

Har du behov for en erfaren takstmann?

Vi kan hjelpe deg med det meste!